Duende Studio

Duende Studio ble startet høsten 2004 og eies og drives av Hanne Knutsen og Øystein Sørensen

Vi er begge er profesjonelle og aktive utøvere inne dans og sang.

Duende Studio er en del av et profesjonellt miljø, der forestillinger og konserter blir innstudert og produsert.(se Scene) Vi ønsker også å skape et miljø for utøvere og alle som ønsker å lære dans/sang.