VOKAL WORKSHOP

Øystein Sørensen holder workshop POP / ROCK / JAZZ

Lære pop/rock/jazz vokal sang-teknikk.
Lære hvordan vi synge med ”trøkk”.
Lære hvordan utvikle en fleksibel stemme, som kan synge ulike stilarter.

Vi jobber med grunnleggende teknikker som er utgangspunkt for all sang innen pop/rock /jazz (rytmisk musikk).
- pusteteknikk, vibrato, "luft" på stemmen, "vreng" m.m. m.a.o teknikker som benyttes i all pop og rock.

Kort om bakgrunn(Detaljert CV på forespørsel)

Mastergrad i "Performing and Related Studies" - Goldsmiths College, University of London.I 2003 kom CD´en "It will still be there" under artistnavnet Solon.www.solon.no

Har lang erfaring som pedagog og spesialisert seg innen pop/rock/jazz. Han underviser ved Westerdals Oslo ACT( tidligere NISS) og har undervist ved Norges musikkhøgskole. I 2003 var han stemmen bak NRK P3 ´s sangskole i programet "Pullover". Han holder vokal seminarer og weekend workshops rettet mot pop /rock sang og performance(musikkformidling).

For mer info ring: 957 85 759
Eller mail sang@duende.no